Тиждень правового виховання

     

Правовому вихованню дошкільнят стали приділяти велику увагу, так як дошкільне дитинство - найбільш сприятливий період для становлення особистості дитини.

         Успішність цієї роботи багато в чому залежить від підготовки педагогічних кадрів. Крім того, зараз спостерігається невідповідність між реальним рівнем готовності вихователів до здійснення правового виховання і актуальною потребою в ньому.

         Це робить необхідним планування спеціальної методичної роботи з педагогічним колективом для освоєння змісту, методів і технологій по правовому вихованню дітей.

З 22 по 26 січня в дошкільному навчальному закладі «Дзвіночок» був проведений «Тиждень правового виховання»

         Основними завданнями проведення цього тематичного тижня були:

– Поповнення і систематизація теоретичного, методичного  та  практичного матеріалу з проблеми правової  освіти;

–  Формування правової компетентності дошкільників;

– Узагальнення знань педагогічних працівників з даного питання;

–  Педагогічна і правова освіта батьків.

      В рамках тижня правового виховання було проведено анкетування педагогів на тему «Особливості правової освіти дошкільників». Також вихователі отримали консультації «Конвенція ООН про права дитини. Методи правової культури», «Правове виховання дошкільників – обов’язкова умова формування життєвої компетенції дошкільників». Під час тренінгових занять «Правові аспекти виховання особистості» педагоги знаходили правильні відповіді для вирішення проблемних ситуацій щодо дотримання прав дітей. Також була проведена педрада на тему: «Чи потрібні дитині права?»  Правове виховання в ДНЗ – актуальність проблеми, шляхи реалізації. 

      Педагоги активно долучилися до обговорення проблеми правового виховання дітей - однієї з найактуальніших проблем нашого суспільства, поділилися цікавими ідеями, презентувавши дидактичний матеріал з правовиховної роботи.

Вся робота з правового виховання планувалася згідно вимог Базового компоненту, Програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Під час планування діяльності вихователі користувалися розробленим «Навчально-тематичним планом для ознайомлення дошкільнят з їхніми правами та обов’язками». В результаті були узагальнені знання з таких розділів правового виховання:

– «Право на життя»;

– «Право на ім'я»;

– «Право на харчування»;

– «Право на житло»;

– «Право на родину»;

– «Право на відпочинок»;

– «Право на захист від фізичного та психологічного насильства»;

– «Право на освіту».

         Тиждень правового виховання проводився із залученням дітей до різних форм роботи: заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність, читання художніх творів, моделювання ситуацій та їх розв’язання. В усіх вікових групах були проведені підсумкові тематичні заняття з основ правового виховання дітей.

         А свої права на щасливе дитинство  та захист від фізичного та психологічного насильства дошкільнята відтворили в малюнках, які представили на загальносадову виставку на тему «Ми хочемо в мирі зростати».

         Впродовж тижня проводилася робота з батьками через групове та індивідуальне консультування, інформаційні стенди та залучення батьків до заходів по ДНЗ. Батьки взяли участь в анкетуванні «Що ви знаєте про права дітей», ознайомилися з інформаційним бюлетенем на тему «Вплив психологічного комфорту в сім’ї на інтелектуальний розвиток дитини», отримали консультації на теми: «Правове виховання дошкільників з використанням творів В.О.Сухомлинського», «Покарання для дитини», «Правове виховання і педагогіка толерантності в сім’ї»