Версія для друку
3 556

Методична робота

Педагогічні ради в ДНЗ №11 «Дзвіночок»
в 2017-2018 навчальному році

Назва, зміст педради
Термін
Відповідальні
І
«Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості» Форма проведення: круглий стіл
 1. Виконання рішень попередньої педради (інформація)
 2. Підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії (інформація) 
 3. «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» (за матеріалами інструктивно-методичних рекомендацій та серпневих конференцій)  (виступ, обговорення)
 4. Ознайомлення з перспективним планом атестації та проходженням курсової перепідготовки  (інформація)
 5. Затвердження плану роботи ДНЗ на 2017/2018 н. р., освітніх програм, розкладу занять, графіку роботи ДНЗ
 6. Презентація новинок методичної літератури і посібників (огляд)
серпень

Завідуюча
Медична сестра 
Завідуюча
Методист
Завідуюча
Методист
ІІ
Педагогічна вітальня  «Чи потрібні дитині права?». Правове виховання в ДНЗ – актуальність проблеми, шляхи реалізації.
 1. Правове виховання дошкільників-обов’язкова умова формування життєвої компетентності особистості (доповідь)
 2. Місце педагога в роботі з правового виховання дошкільників  (співдоповідь)
 3. «Правове виховання дошкільників з використанням творів В.О.Сухомлинського»   (з досвіду роботи)
 4. Суспільство та охорона дитинства (інформаційний лекторій)
 5. Стан навчально-виховної роботи з правового виховання дітей  (за результатами тематичного вивчення)
листопад Методист

Вихователі
Методист
Вихователі
Методист
ІІІ
Круглий стіл «У співпраці - результат»
 1. Взаємодія дошкільного закладу і сім`ї: шляхи оптимізації та досвід (доповідь)
 2. Традиційні і нетрадиційні форми роботи з батьками вихованців (презентація)
 3. Спільна робота батьків і педагогів з морального виховання дітей дошкільного віку  (інформація)
 4. Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною (практикум)
 5. Непроста це справа – робота з батьками (пам’ятка)
 6. Стиль спілкування з батьками вихованців (дискусія)
 7. Аналіз стану роботи з батьками з патріотичного виховання (за результатами тематичного вивчення)
лютий


Завідуюча
Методист
Практичний психолог
Методист
Вихователі
Методист
IV
«Результат роботи – життєва компетентність дошкільника»  Методичний фестиваль
 1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради №3 (Інформація) 
 2. Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою  (Презентація) 
 3. Сформованість ключових компетентностей випускників ДНЗ - складова успішного навчання. Наслідки моніторингу дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі. 
 4. Обговорення та затвердження плану роботи, розпорядку дня, розкладу навчальної діяльності на літній оздоровчий період.
 5. Обговорення завдань по підготовці до нового 2017-2018 н. р.              
травень
Завідуюча
Методист
Методист
Практичний психолог
Завідуюча
Методист
            

Методична робота


п/п
                          Зміст  роботи
Термін
Відповідальний
Відмітка про виконання
1
2
3
4
5
1.

2.
3.4.5.
6.

7.


8.


9.


10.

11.


12.


13.

14.

15.

16.

17.18.19.
20.
21.
22.


23.24.25.26.27.28.

29.

Вивчати і впроваджувати в практичну роботу інструктивно - методичні накази, які видаються управлінням освіти і науки, Міністерством освіти і науки України та Комунальним вищим навчальним закладом Київської обласної ради "Академія неперервної освіти".

Постійно поповнювати фахові знання шляхом вивчення та ознайомлення з матеріалами педагогічних видань – газет, журналів, книг.
Методична робота з кадрами

Методоб’єднання для вихователів – методистів ДНЗ: 
«Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини»

Методоб’єднання для вихователів старших груп
«Використання педагогічної спадщини В.Сухомлинського в роботі з морально-етичного виховання дітей дошкільного віку»

Методоб’єднання для вихователів середніх груп«Розвиток логіко-математичних умінь та навичок дошкільників засобами інноваційних технологій: логічних блоків З.Дьєнеша, кольорових лічильних паличок Х. Кюізенера

Семінар «Супровід розвитку дитини на засадах гуманного підходу»
 
Семінар – практикум «Толерантність, як складова соціальної компетентності дошкільників»

Теоретичний семінар: «Запобігання та подолання конфліктів з батьками»

Семінар – практикум з елементами тренінгу: „Від толерантності між людьми до толерантності в природі”

Тренінг для педагогів: «Педагогічне спілкування»

Майстер-клас з морально – етичного виховання «Пошук перлинок моральності»

Майстер-клас для педагогів 
«Обличчям до батьків»

Ділова гра: «Поговоримо про толерантність»

Піраміда знань «Сучасні аспекти морально-етичного виховання»

Методичний ринг «Педагогічна майстерність вихователя»

Брейн-ринг «Україна в моєму серці!»

Педагогічна школа для помічників вихователів:
«Помічник вихователя – активний учасник навчально – виховного процесу»

Студії гуманної педагогіки для педагогів 
 • Проблемний семінар: «Методика Вашого серця»
 • Воркшоп «Пізнай та полюби себе»
Консультації для педагогів:
 • «Гуманність починається з тебе»
 • «Джерело багатства нашої мови»
 • «Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку»
 • «Формування у педагогів толерантного ставлення до дітей»
 • «Основні правила партнерства з дітьми»
 • «Виховання поваги до української мови, символіки»
 • Оздоровчий період. Планування. Режим. Навчально – виховний процес.
Організаційно -  педагогічна робота
Тиждень безпеки: «Дитина серед людей та предметів»
Тиждень толерантності
Тиждень здоров’я
«Здоров’я – головна цінність людського життя»

Студії гуманної педагогіки для батьків
 • «Витоки  доброти» (батьківська конференція)
 • «Як виховати хорошу дитину» 33 способи виховати хорошу дитину
 • Тренінг: «Мова любові на відстані серця»
 • «Добре спілкування – ключ до серця і душі дитини»
 • Тренінг:  «Виховувати – означає захищати від зла»
Створення інформаційно-довідкового матеріалу для батьків та педагогів (Листівки-презентації,оформлення куточків, стендів, методичних бюлетнів)

Систематизація матеріалів щодо перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу в групах.

Поповнити картотеку методичними матеріалами з правового, патріотичного, економічного виховання дітей дошкільного віку.

Поповнити картотеку методичного кабінету дидактичними іграми патріотичного, економічного, соціально – морального змісту.

Фотовиставка «Ми діти твої, Україно!»

Конкурс малюнків: «Права людини починаються з прав дитини»

Протягом року
  Протягом року
Жовтень ЛистопадЛютий
Жовтень

Грудень


Лютий


Квітень


Жовтень

Листопад


Квітень


Листопад

Грудень

Січень

Березень

Січень

Лютий
Березень


Вересень
Жовтень
Листопад

Грудень
Квітень

ТравеньЖовтень
Січень
Лютий
Жовтень
Листопад

БерезеньПротягом року


Квітень

Січень

Педагогічні працівники
       Педагогічні працівники
вихователь - 
методист ДНЗ
Мельник І.О.

методист, вихователіметодист, вихователі
Практичний психолог
     вихователь - методист,вихователь - методист,
 вихователі

вихователь - методист,
практичний психолог

вихователь - методист

вихователь - методист


вихователь - методист  
вихователь - методист,
вихователі
завідуюча,
вихователь - методист
завідуюча,
вихователь - методист
вихователь - методист
вихователь – методист, вихователі


завідуюча,
вихователь - методист
вихователь – методист


вихователь – методист, вихователі